Rodziny z DK u św. Józefa w Kaliszu

XXV Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Domowego Kościoła do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu w dniach 14-15 maja tego roku cieszyła się dużą popularnością . Ania i Zbyszek Młynarczykowie, którzy byli odpowiedzialni za organizację tego przedsięwzięcia, musieli założyć listę rezerwowych.

Msza za zmarłych członków DK

W niedzielę, 7 listopada, w Domu Rekolekcyjnym "Kana" w Czarnej Sędziszowskiej ks. Tomasz Rusyn, moderator diecezjalny Domowego Kościoła, odprawił mszę św. w intencji zmarłych członków DK z naszej diecezji.

Modliliśmy się za:

Księża: ks. Krzysztof Pasieka, ks. Julian Chmiel, ks. Andrzej Rabij, ks. Jan Delekta, ks. Zbigniew Czuchra, ks. Roman Sikora, ks. Marek Draus, ks. Roman Marek, ks. Marcin Szopiński, ks. Jan Zima, ks. Czesław Kubrak, ks. Mieczysław Wojda, ks. Tomasz Blicharz (zm. 2020), ks. Jan Pikul (2021).

Oaza Jedności w Taborze

Przedstawiciele diakonii diecezjalnych Ruchu Światło-Życie (zarówno młodzieżowki, jak i Domowego Kościoła) spotkali się w poniedziałkowy wieczór w auli im. ks. Marcina Szopińskiego Domu Diecezjalnego Tabor w Rzeszowie na Oazie Jedności. Tematem spotkania był "Nasz czas po pandemii - perspektywa jutra w charyzmacie RŚŻ". Po odmówionych nieszporach poszczególne diakonie przedstawiły, czym się aktualnie zajmują w swojej posludze dla Ruchu, co się udało i jakie trudności napotykają. Ks.

Z myślami ks. Blachnickiego i Prymasa Wyszyńskiego. Rzeszowska Procesja Różańcowa (fotogaleria)

Od modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia rozpoczęła się w niedzielę, 3 października, Rzeszowska Procesja Różańcowa. Spod krzyża upamiętniającego ofiary komunizmu na placu Śreniawitów jej uczestnicy przeszli ulicą Szopena, Aleją Lubomirskich oraz ulicami 3 Maja i Sokoła do bazyliki Ojców Bernardynów. Rozważania do tajemnic chwalebnych nawiązywały do przemyśleń założyciela Ruchu Światło-Życie, ks. Franciszka Blachnickiego, którego setną rocznicę urodzin obchodziliśmy w tym roku, a zwłaszcza do tego, co ks.

Bp Jan Wątroba: Przychodzimy, by nabyć ewangelicznej mądrości

Członkowie Ruchu Światło-Życie: formacji młodzieżowej i Domowego Kościoła, zgromadzili się w sobotę, 4 września, w kościele pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, na powakacyjnym Dniu Wspólnoty, a zarazem inauguracji nowego roku formacyjnego.

Ks. Tomasz Rusyn - nowy moderator diecezjalny DK

Decyzją ks. biskupa Jana Wątroby, nowym moderatorem diecezjalnym Ruchu Domowy Kościół naszej diecezji został ks. Tomasz Rusyn, dotychczasowy moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie. Swoje obowiązki podejmie od września.

Ks. Tomasz Rusyn nowym moderatorem diecezjalnym Domowego Kościoła

Mszą świętą pod przewodnictwem biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby, Domowy Kościół Diecezji Rzeszowskiej zakończył w niedzielę, 27 czerwca, w kościele Bożego Ciała i Matki Bożej z Lourdes w Rzeszowie, trudny ze względów pandemicznych rok pracy 2020/2021. W trakcie Eucharystii ks. biskup poinformował o zmianie moderatora diecezjalnego DK. Dotychczasowy moderator, ks. Jan Kobak, który obronił niedawno doktorat, rozpocznie pracę naukową na KUL w Lublinie. Ks. biskup podjął decyzję, że nowym moderatorem DK będzie od września ks.

Nasz moderator diecezjalny obronił doktorat

„Stosunek małżonków do rodzicielstwa. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań w diecezji rzeszowskiej” – to tytuł rozprawy doktorskiej przygotowanej przez ks. Jana Kobaka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

9 czerwca 2021 r. na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się obrona rozprawy doktorskiej ks. Jana Kobaka, dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie. Droga naukowa ks. Kobaka wiodła przez Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie i KUL.

Pielgrzymka do św. Jozefa

Pielgrzymujących  do  parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP w Głogowie-Niwie powitali  Alicja i Krzysztof Romaszukowie - para diecezjalna DK.  Dobrze było zobaczyć się i choć rozpoznanie twarzy, z powodu obowiązku noszenia maseczek, było  utrudnione, cieszyliśmy się  wspólną obecnością.

Strony

Subskrybuj RSS - kronika