Diakonie

Diakonia
Imię i nazwisko
Nr telefonu e-mail
Diakonia Modlitwy
Elżbieta i Tomasz Prusiowie


607 591 502

etprus.rdk@gmail.com

Diakonia Życia
Agnieszka i Mariusz Trojnar

606 286 228

Diakonia Wyzwolenia
Agnieszka i Wojciech Trojanowscy
504 957 572 wojciecht55-57@o2.pl
Diakonia Muzyczna
Justyna i Artur Mach
  dkdmuz@gmail.com
Diakonia Słowa
Maria i Zygmunt Kajuth
601 429 344  kajoptyk@gmail.com.

Diakonia Miłosierdzia

Agata i Paweł Zaborscy

794 978 124

diakmil.rzeszow@gmail.com
Diakonia Liturgiczna
Małgorzata i Kazimierz Latocha
605 999 630 latkaz2202@gmail.com

Diakonia Rekolekcyjna

Halina i Michał Knott

608 839 575

888 747 814

him.knottowie@gmail.com

Diakonia Gospodarcza

Grażyna i Robert Świdrowie

796 356 415 grazyna.swider1@gmail.com
Diakonia Komunikowania Społecznego

Renata i Jaromir Kwiatkowscy

668 945 465

kwiatkowskijaromir@gmail.com

Diakonia Misyjna

Irena i Zygmunt Dec

508 140 257 zygmuntdec@op.pl