Diakonie

Diakonia
Imię i nazwisko
Nr telefonu e-mail
Diakonia Modlitwy
Krystyna i Marek Rzucidło

608 622 264
606 739 658

kim_rdk@o2.pl

Diakonia Życia
Małgorzata i Artur Berłowscy

698 435 233

Diakonia Pilotażu
Elżbieta i Tomasz Prusiowie
607 591 502  etprus.rdk@gmail.com
Diakonia Wyzwolenia
Magdalena i Konrad Zbroccy
693 158 659 konrze1@wp.pl
Diakonia Muzyczna
Justyna i Artur Mach
  baca@rzeszow.oaza.pl
Diakonia Słowa
Anna i Józef Ostrowscy

668844323
604291445

a.l.ostrowska@wp.pl

Diakonia Miłosierdzia
Elżbieta i Paweł Kręgielewscy
694 534 185 elakr@poczta.fm
Diakonia Liturgiczna
Danuta i Adam Lisowie

17/852 75 98

adamlis67@op.pl

Diakonia Gospodarcza

Agnieszka i Wacław Wałachowie

501 243 147 agaiwacek@wp.pl
Diakonia Komunikowania Społecznego
Alicja i Krzysztof Romaszukowie
603 665 988 akromaszuk@o2.pl