Diakonie

Diakonia
Imię i nazwisko
Nr telefonu e-mail
Diakonia Modlitwy
Krystyna i Marek Rzucidło

608 622 264
606 739 658

kim_rdk@o2.pl

Diakonia Życia
Agnieszka i Mariusz Trojnar

606 286 228

Diakonia Pilotażu
Elżbieta i Tomasz Prusiowie
607 591 502  etprus.rdk@gmail.com
Diakonia Wyzwolenia
Agnieszka i Wojciech Trojanowscy
504 957 572 wojciecht55-57@o2.pl
Diakonia Muzyczna
Justyna i Artur Mach
  dkdmuz@gmail.com
Diakonia Słowa
Maria i Zygmunt Kajuth
601 429 344  kajoptyk@gmail.com.
Diakonia Miłosierdzia
Edyta i Grzegorz Chołody

692 058 066

edytacholody@interia.pl
Diakonia Liturgiczna
Małgorzata i Kazimierz Latocha
605 999 630 latkaz2202@gmail.com

Diakonia Rekolekcyjna

Ada i Darek Sowowie

603 786 482 dsowa10@wp.pl

Diakonia Gospodarcza

Grażyna i Robert Świdrowie

796 356 415 grazyna.swider1@gmail.com
Diakonia Komunikowania Społecznego

Renata i Jaromir Kwiatkowscy

668 945 465

kwiatkowskijaromir@gmail.com

Diakonia Misyjna

Irena i Zygmunt Dec

508 140 257 zygmuntdec@op.pl