Obudzić sakrament małżeństwa. Spotkanie z o. Ksawerym Knotzem w Głogowie Młp. - Niwie

Świadectwo uczestników

Spotkanie dla małżonków z o. Ksawerym Knotzem OFMCap, które odbyło się 27 kwietnia br. w parafii w Głogowie Młp. – Niwie, odnowiło i uporządkowało nasze spojrzenie na sakrament małżeństwa oraz jego sferę intymną (seksualną).

Na początek ojciec Ksawery, opierając się na cytatach z Księgi Rodzaju, ukazał wyjątkowość małżeństwa. Podkreślił, że Pan Bóg tworząc świat umieścił małżeństwo, wspólnotę mężczyzny i kobiety, na samym szczycie stwarzania - jako ukoronowanie swojego dzieła. Dlatego małżeństwo jest centralną i najważniejszą komórką w Kościele, od której historia rodziny ludzkiej ma swój początek i jest kontynuowana po dzień dzisiejszy. Bez wspólnoty, jaką zapoczątkowali Adam i Ewa, Kościół nie mógłby zaistnieć.

Ojciec Ksawery wykazał, że najistotniejszym zadaniem w małżeństwie jest budowanie więzi między małżonkami. Należy tworzyć przestrzenie, które pomagają w wyciszeniu i tworzeniu głębokich relacji małżeńskich. Chrystus przychodzi poprzez więź między małżonkami, w której należy Go odnajdywać. Małżeństwo jest powołane do uświęcania się w swojej cielesności. A Bóg działa w małżonkach również poprzez ich cielesność i zmysły.

Zakonnik zaznaczył, że miłość małżeńska, zarówno ta cielesna, jak i ta duchowa, powinna być determinowana pragnieniem wzajemnego obdarowywania się miłością i dobrem, które podtrzymują więź małżeńską. Uwypuklił również, że większość problemów małżeńskich spowodowanych jest brakiem gotowości do obdarowywania się wzajemną miłością.

Ojciec Knotz podkreślił, że - aby małżeństwo mogło wzrastać i rozwijać się - powinno poznawać również swoją cielesność poprzez działanie zmysłów oraz zrozumieć, iż w zmysłowości małżeńskiej działa sam Bóg. Rozumiejąc to, powinniśmy zapraszać Pana Boga do bycia z nami nawet w tych najbardziej intymnych momentach życia małżeńskiego. Tam, gdzie przebywa Bóg, zło nie ma dostępu. A Pan Bóg swoją obecnością uświęca intymne chwile małżonków.

Oczywiście, w tej delikatnej sferze powinniśmy “poruszać” się w granicach zdrowej moralności. A w zdrowej moralności nie ma lęku, rozmawia się otwarcie i buduje wzajemne zaufanie. Sam akt intymnego zbliżenia winien wyrażać miłość, jedność małżonków oraz łączność z Panem Bogiem.  

Wielokrotnie, jako małżeństwo, mieliśmy dylematy i zastanawialiśmy się, co w małżeńskiej sferze intymnej jest zgodne z nauczaniem Kościoła, a co nie. Niewielu kapłanów podejmowało ten trudny temat, zwykle rozmowa kończyła się na ogólnych informacjach. Dlatego gorąco zachęcamy do odsłuchania konferencji o. Ksawerego Knotza, dostępnych na stronie parafii św. Józefa w Głogowie Małopolskim, w których można odnaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania.

Agata i Paweł

Krąg 3 w Głogowie Młp. – Niwie

Konferencje ojca Ksawerego Knotza są dostepne pod linkiem: https://drive.google.com/drive/folders/1Gd99E4mbCf-RazhUFvxFwmbl-J2EaTDX