Ważna informacja dla rodzin DK

Rzeszów 14.03.2020

Szczęść Boże!        

                                                                          

Kochana Wspólnoto Domowego Kościoła

 

Czas Wielkiego Postu okazał się czasem niezwykłej próby dla całego naszego społeczeństwa w kontekście stanu zagrożenia epidemiologicznego. Stosownie do zarządzeń władz państwowych oraz Konferencji Episkopatu Polski, moderator generalny Ruchu Światło-Życie wystosował do nas Komunikat, w którym pisze:

 

„Drodzy Odpowiedzialni Ruchu Światło-Życie!

 

Kilka spraw związanych z ostatnimi wydarzeniami:

  1. Pandemia koronowirusa to czas sprawdzianu naszej chrześcijańskiej dojrzałości, o której tak wiele niedawno mówiliśmy w ramach 45. Kongregacji Odpowiedzialnych. A więc czas naszej ofensywy duchowej: poprzez modlitwę i post w intencji ustania epidemii i o powrót do zdrowia dla wszystkich zarażonych. To także okazja do dawania świadectwa czynnej miłości bliźniego, a więc wspierania ludzi starszych i samotnych m.in. poprzez pomoc w zakupach i załatwianiu różnych spraw osobom objętym kwarantanną itp. W takich właśnie działaniach ma się przejawiać nasza wyobraźnia miłosierdzia. To wreszcie świadectwo ufności pokładanej w Bogu, zwłaszcza wobec wszystkich przestraszonych i ulegających panice.
  2. Jeśli chodzi o rejonowe dni wspólnoty to decyzję o ich przebiegu względnie ich odwołaniu pozostawiam w gestii moderatorów diecezjalnych bądź zakonnych, zwłaszcza wobec różnych zarządzeń poszczególnych Księży Biskupów podejmowanych po wczorajszym komunikacie Rady Głównej Konferencji Episkopatu Polski. Jeśli o mnie chodzi, to sugerowałbym ich odwołanie.
  3. Co do najbliższego Dnia Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych, który miał odbyć się 28-29 marca br. to zarządzam jego odwołanie, prosząc jednocześnie o wykorzystanie dołączonych do tego newslettera rozważań (przygotowanych na ten dwdd) w ramach indywidualnego lub małżeńskiego namiotu spotkania.
  4. Na koniec chciałem się podzielić wielką radością. W dniu wczorajszym, 12 marca, w gmachu Ministerstwa Klimatu w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowaniu Centrum Ekologii Integralnej w Krościenku n.D., które jednocześnie stanie się częścią nowoczesnego centrum naszego Ruchu. Termin zakończenia inwestycji to październik 2022 roku. Kwota wielomilionowej dotacji uzyskanej od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi prawie 90,8% całości przewidzianych wydatków na budowę Centrum. Do uzupełnienia niezbędnego wkładu własnego Stowarzyszenia, wynoszącego 9,2 %, brakuje jeszcze kilkaset tysięcy złotych. Będę bardzo wdzięczny za każdą ofiarę na ten cel, m.in. poprzez portal: wspieram.oaza.pl

Niech Bóg, zawsze miłosierny, wspiera nas w tegorocznym, szczególnym okresie kwarantanny, jaką corocznie dla Kościoła jest czterdziestodniowy czas przygotowania paschalnego.”

 

            Mamy świadomość, że w najbliższych tygodniach zaplanowane są spotkania kręgów rodzin. Rekomendujemy odwołanie tych spotkań lub przełożenie ich na inny czas ale ostateczną decyzję pozostawiamy kręgom.

 

Odwołujemy spotkania diakonii Domowego Kościoła do czasu poprawy sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

 

Niech czas, w którym nie będziemy się spotykać wspólnotowo, nie będzie czasem zaniedbania formacji. Wykorzystajmy ten okres na budowanie wspólnoty rodzinnej, pielęgnujmy Namiot Spotkania, modlitwę małżeńska i rodzinną, módlmy się wspólnie o powstrzymanie epidemii koronawirusa, powierzajmy Panu Bogu chorych i zmarłych.

 

Jeżeli w danym miesiącu nie będzie możliwe spotkanie kręgowe, to animatorzy kręgu mogą zdecydować o realizacji przez małżonków tematu na dany miesiąc jako wstęp do dialogu małżeńskiego, dotyczy to kręgów realizujących tematy z „Listu do Wspólnot Rodzinnych”. Tematy realizowane z podręczników (I i II rok pracy) zostaną przesunięte na dalszy termin.

 

Budujmy wspólnoty kręgowe poprzez życzliwe zainteresowanie życiem i potrzebami innych, kontaktujmy się telefonicznie i zdalnie, pomagajmy sobie przetrwać ten trudny czas, chrońmy chorych i starszych okazując wsparcie i modlitwę. Szukajmy nadziei w Słowie Bożym: „Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.” (Mt 10, 29-31).

 

Z życzeniami zdrowia, wiary, nadziei i miłości

 

 

 

Alicja i Krzysztof Romaszukowie

Moderator DK ks. Jan Kobak