Wolne miejsca na rekolekcje

01-06 sierpień 2017 r

Zwolniły się miejsca na

Rekolekcję tematyczne: Reguła życia;

Miejsce: Serpelice/n Bugiem;

Termin: 1-6.08.2017 r.

Prowadzący: Ks. Mieczysław Barć, Krystyna i Marek Rzucidłowie;

Zgłoszenia Maria i Krzysztof Kowalikowie 502 341 738; mail: mik.kowalik@gmail.com