Spotkanie Diakonii Modlitwy 2023#1

2 grudnia 2023r
Zapraszamy na pierwszy dzień skupienia Diakonii Modlitwy w dn. 2 grudnia 2023r. Następne spotkania zaplanowane są na marzec i czerwiec następnego roku. Spotkania odbywać się będą w Kaplicy Sióstr Karmelitanek w Rzeszowie. Wspólnie z Siostrami będziemy rozpoczynać Eucharystią o godz. 7.30 by po niej uczestniczyć w konferencji i w modlitwie różańcowej polecać intencje z poszczególnych rejonów. Planowane zakończenie spotkania ok. godz. 9:45. 
 
W tym roku formacyjnym opiekę duchową nad Diakonią Modlitwy sprawuje ks. dr Lucjan Dyka.
 
Pozdrawiamy
Z Panem Bogiem
Elżbieta i Tomasz Prusiowie
Diakonia Modlitwy