NIEPODLEGŁOŚCIOWY BAL TRZEŹWOŚCI I RADOŚCI

10 listopada w Domu Rekolekcyjnym EFFATA w Zaczerniu odbył się Niepodległościowy Bal Trzeźwości i Radości, którego organizatorem było Diecezjalne Duszpasterstwo Trzeźwości i Osób Uzależnionych Diecezji Rzeszowskiej. W programie spotkania zaplanowano wspólne wykonanie pieśni patriotycznych, dlatego też na przybyłych czekały przygotowane śpiewniki oraz prezentacja multimedialna z genezą powstania niektórych pieśni-hymnów narodowych.

 

Wieczór patriotyczny rozpoczął się Eucharystią w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zaczerniu sprawowaną przez duszpasterza diecezjalnego – ks. Grzegorza Kota w koncelebrze ks. Mariana Duplagi. W swej homilii ks. Marcin nawiązał do stwierdzenia ks. Franciszka Blachnickiego, który na łamach publikacji Prawda Krzyż Wyzwolenie stwierdził, że jednym z głównych źródeł alkoholizmu i jedną z najważniejszych przyczyn sięgania człowieka po alkohol jest upatrywanie w nim środka pseudowyzwolenia. (…) Wolność utożsamia się z niezależnością człowieka, ale też, jak stwierdził Jan Paweł II, wolność jednostki nie da się oddzielić od wolności wszystkich innych ludzi.  W homilii wybrzmiały również postanowienia II Kongresu KWC, który odbył się w dniach 5-7 listopada br. w Sękocinie Starym pod Warszawą. Wytyczono tam program strategii działania KWC na lata 2021 – 2024. Na zakończenie Eucharystii została odmówiona nowenna do św. Andrzeja Boboli o ochronę naszej Ojczyzny w czasie wielkiego niepokoju na naszej wschodniej granicy.

 

Wieczornicę patriotyczną rozpoczął polonez odtańczony do muzyki Wojciecha Kilara z filmu Pan Tadeusz. Bawiliśmy się głównie do muzyki polskich wykonawców, natomiast zabawy integracyjne nawiązywały do tradycyjnych tańców i zabaw regionalnych. W przerwach pomiędzy tańcami śpiewaliśmy wspólnie pieśni patriotyczne jak też piosenki żołnierskie z różnych okresów historii Oręża Polskiego. Celem spotkania było przede wszystkim promowanie Nowej Kultury – zabawy bez alkoholu, z jednoczesnym propagowaniem patriotyzmu jako odpowiedzialnej postawy za losy Ojczyzny i Narodu.

 

Dzięki serdeczne składamy wszystkim tym, którzy przyczynili się do przygotowania i poprowadzenia balu i wyrażamy nadzieją, że Niepodległościowy Bal Trzeźwości i Radości wpisze się na stałe w kalendarz przedsięwzięć realizowanych przez Diecezjalne Duszpasterstwa Trzeźwości Osób Uzależnionych oraz Ruch Światło-Życie Diecezji Rzeszowskiej.

 

Wojciech Trojanowski