II Kongres Krucjaty Wyzwolenia Człowieka – Sękocin Stary

W dniach 5-7.11.2021 r. Centralna Diakonia Wyzwolenia Ruchu Światło-Życie zorganizowała to wydarzenie dla członków KWC ze wszystkich diecezji. Głównym powodem było omówienie, przedyskutowanie i konsultacja założeń Strategii Krucjaty Wyzwolenia Człowieka na lata 2021-2024 i jej miejsca w Narodowym Programie Trzeźwości.

 

Wydarzenie rozpoczęło się w piątek wieczorem zawiązaniem wspólnoty i słowem ks. Marka Sędka – Moderatora Krajowego Ruchu Światło – Życie, który stwierdził, że ten rok jest rokiem cudów i życzył wszystkim uczestnikom, aby czas spędzony na Kongresie był kontynuacją tych cudów. Natomiast Moderator KWC, ks. Jarosław Błażejak stwierdził, że: to nasze spotkanie jest taką Górą Tabor, gdzie szukamy umocnienia i przemiany naszych serc. Ale też z tej góry trzeba zejść i głosić. Więc na czas tego zmagania się w szerzeniu idei abstynenckiej niech nam Bóg błogosławi.

 

Nie zawiedli członkowie Krucjaty - reprezentowane były prawie wszystkie diecezje, w liczbie około 150 osób. To dobrze, bo ważne sprawy KWC domagały się ostatecznej akceptacji i następnie wdrażania w życie w lokalnych społecznościach. Dla przybliżenia Strategii Narodowego Programu Trzeźwości i roli KWC w tymże programie organizatorzy zadbali o kompetentnych prelegentów – specjalistów w dziedzinie uzależnień, naukowców i praktyków.

 

Blok wykładowy w drugim dniu Kongresu rozpoczął prof. Krzysztof Wojcieszek mówiąc nt. zadań KWC w realizacji Narodowego Programu Trzeźwości. Przy tej okazji zapoznał słuchaczy z interesującymi tezami, takimi jak ta, że większa szkodliwość społeczna powodowana jest nie przez osoby uzależnione, lecz pijące okazjonalnie i ryzykownie. Zastanawiający jest fakt, że 120 lat temu Polska była w gronie najtrzeźwiejszych narodów Europy. (…) Każdą zmianę powinna poprzedzać refleksja, że „coś jest nie tak”. Jeżeli nie będziemy tego dociekać - problem pozostanie. Przykładowo Włosi odrzucili mechanizm upijania się, podczas gdy w naszym narodzie jest to powszechne i z tego powodu obniżyła się średnia długość życia o 2 lata. Ogólnie – brak jest powszechnej wiedzy wśród społeczeństwa na temat alkoholu i skutków jego nadmiernego spożycia. Kolejny prelegent ks. Marek Sędek przybliżył genezę powstania KWC w Ruchu Światło–Życie i jej zmagania z obyczajowością społeczną. Przedstawił zwięźle jej ewolucję w czasie, od Krucjaty Trzeźwości poprzez Krucjatę Wstrzemięźliwości aż do roku 1979 – kiedy powstała Krucjata Wyzwolenia Człowieka, będąca nowym wymiarem walki o godność człowieka. Wspomniał także o trwającej w Krościenku budowie Centrum KWC na Kopiej Górce. Informacja ta wzbogacona została o wizualizację multimedialną projektu.

 

Ostatnim wykładowcą przed coffee break był ks. Piotr Kulbacki prof. KUL, członek i założyciel KWC. Mówił o głoszeniu Ewangelii Wyzwolenia w lokalnej wspólnocie Kościoła jaką jest parafia, które to zagadnienie jest od lat tematem jego prac naukowych. Obrzędowość towarzysząca wydarzeniom liturgicznym i rodzinnym wymaga kształtowania zdrowych obyczajów w rodzinie i społeczeństwie, celebracji wyzwolenia i wolności w Chrystusie, oraz świętowania w rodzinie bez alkoholu. Ks. Franciszek pisze o maksymalizmie w działaniu nie tylko personalnym ale i środowiskowym. (…) Każdy członek KWC powinien znaleźć dla siebie pole do działania w rodzinie, parafii i najbliższym środowisku. Ksiądz profesor odpowiadał także na pytania w kontekście osób niepełnoletnich i uzależnionych, rozwiewając wszelkie wątpliwości co do tego, czy również dla nich jest możliwość przystąpienia do KWC.

 

Po krótkiej przerwie wysłuchano wykładu Katarzyny Owczarek na temat zaangażowania członków i kandydatów KWC w realizację programu trzeźwościowego wynikającego z Narodowego Programu Trzeźwości. Kolejne wykłady ks. Jarosława Blażejaka i ks. Wojciecha Ignasiaka dotyczyły sfery praktycznej. Modlitwa jest fundamentem działalności ewangelizacyjnej. – mówił o wychowaniu młodzieży ks. Jarosław - Częstą przyczyną odejścia młodych ludzi od Sakramentów jest przedwczesna inicjacja seksualna a z nią również inicjacja narkotykowa lub alkoholowa. Rodzice zazwyczaj unikają rozmów z dziećmi na tematy seksualności, co jest powodem szukania i znajdowania ich w sieci internetowej. Młodzi ludzie szukają autorytetów poza Kościołem i nasza, dorosłych rola jest wskazanie tych autorytetów w duchu chrześcijańskim. Ks. Wojciech w swoim wystąpieniu skupił się na indywidualnym wsparciu osób potrzebujących pomocy. Szczególną uwagę poświęcił osobom samotnym poszukującym swojego miejsca w życiu i Kościele. SŁUCHAĆ - TOWARZYSZYĆ – ROZEZNAWAĆ, to trzy aspekty pomocy osobom w potrzebie. Jednak za doznaniem łaski uzdrowienia z nałogu musi iść przepracowanie problemu własnego.

 

Gościem honorowym Kongresu był Biskup Tadeusz Bronakowski – Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, od lat orędownik trzeźwości narodu, który tego dnia w miejscowym Kościele Świętej Faustyny, sprawował uroczystą koncelebrowaną Mszę św. Tematem wygłoszonej homilii była właściwa relacja z Panem Bogiem chroniąca współczesnego człowieka przed zagubieniem i uzależnieniami. Polskość powinna kojarzyć się z trzeźwością i abstynencją, a nie pijaństwem i proalkoholową mentalnością. Aby Polska była Polską, musimy odzyskać trzeźwość, tak jak 103 lata temu odzyskaliśmy niepodległość. Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich! Stąd też Kongres gorąco zachęca do podejmowania dobrowolnej abstynencji jako daru dla naszej Ojczyzny.

 

Po obiedzie miało miejsce miłe wydarzenie wręczenia dyplomów ukończenia I edycji Akademii Lokalnych Liderów Trzeźwości. Po tym wydarzeniu rozpoczął się bardzo pracowity blok warsztatowy. Uczestnicy podzieleni na grupy mieli za zadanie przeanalizować poszczególne punkty Strategii KWC na lata 2021-2024 i opracować sposoby wdrażania ich w życie. To ważna część Kongresu a nawet jego sedno, ponieważ od wypracowanych wniosków będą zależały kierunki i sposoby wcielenia w życie Strategii.

 

Wieczorową porą, w sękocińskim kościele, członkowie KWC modlili się w intencjach o trzeźwość, oraz otrzymali pamiątkowe krzyże Krucjaty wraz z indywidualnym błogosławieństwem „Idźcie i głoście”. Zakończeniem drugiego dnia była uroczysta kolacja i pogodny wieczór. Znakomity wodzirej i tancerz o niespożytej energii – ks. Wojciech Ignasiak zadbał o dobry nastrój uczestników wieczoru.

 

Niedzielny blok wykładowy rozpoczął Henryk Kowalczyk mówiąc na podstawie doświadczeń własnych jako parlamentarzysty o działalności KWC w przestrzeni publicznej. Proponował sposoby włączenia samorządowców do realizacji zadań KWC na poziomie lokalnym. Znany z wystąpień internetowych Mateusz Terlikowski mówił o roli jaką social media mogą odegrać w zaistnieniu KWC w przestrzeni wirtualnej, wspomniał także o kwartalniku „Eleuteria”. Natomiast Wojciech Terlikowski przybliżył struktury KWC i zasadę ich subsydiarności. Wiele osób oczekiwało na wykład - temat roku „Prawda – Krzyż - Wyzwolenie”. Zaproszony prelegent Andrzej Kowalski, znawca życia i dorobku naukowego ks. Franciszka Blachnickiego, przybliżył wydaną na emigracji w Carlsbergu książkę o tym tytule.

 

Kongres zakończyła uroczysta Msza święta sprawowana przez ks. Marka Sędka, podczas której ks. Wojciech Ignasiak wygłosił homilię, w której między innymi powiedział: Papież Franciszek w swej adhortacji Gaudete et exsulatate pisze, że człowiek syty zamknięty jest na potrzeby drugiego człowieka. Jednak taka postawa powinna być obca człowiekowi służącemu. (…) Służącemu rodzinie, służącemu bliźniemu będącemu w potrzebie w postawie klęcząco-siedzącej, wskazującej na to, że mam dla ciebie czas, wsłuchałem się w to, co do mnie mówisz i czego ode mnie oczekujesz. Na tym polega szacunek do drugiego człowieka.

 

Uczestnicy wymieniając serdeczności, rozjechali się do swoich środowisk bogatsi o wiedzę i pełni zapału do realizacji idei Krucjaty.

 

Oprawę muzyczną wszystkich części Kongresu przygotował Darek, śpiewając i akompaniując na gitarze.