Modlitewnik Członka Diakonii Modlitwy

Modlitwa do Ducha Świętego

(Bł. S. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego)

 

Duchu Święty – natchnij mnie.

Miłości Boża – pochłoń mnie.

Na właściwą drogę – zaprowadź mnie.

Maryjo Matko – spojrzyj na mnie.

Z Jezusem – błogosław mi.

Od wszelkiego złego, od wszelkiego złudzenia,

od wszelkiego niebezpieczeństwa – zachowaj mnie.

 

Modlitwa o beatyfikację

Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

                                                                                                                    

http://www.oaza.kapucyni.pl/images/stories/blachnicki1.jpgBoże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka Blachnickiego, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską

wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół

i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie

w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski ..., o którą najpokorniej proszę. Amen.

 

 

Codzienne ofiarowanie się Najświętszemu Sercu Jezusa

 

Boskie Serce Jezusa, przez Niepokalane Serce Maryi

ofiaruję Ci siebie, moje modlitwy i prace, radości i cierpienia dnia dzisiejszego.

Złącz je z Najświętszą Ofiarą Krzyża, którą wśród nas nieustannie uobecniasz

w tajemnicy Eucharystii dla zbawienia świata.

Przez Niepokalane Serce Maryi, proszę Cię, Zbawicielu Drogi,

o wiarę i miłość, mądrość i moc, o pokorę i całkowite posłuszeństwo woli Ojca.        

 Stwórz we mnie nowe serce i nowego ducha,

abym coraz bardziej poznawał i miłował Ciebie.

Niech Twoja Boska miłość przeniknie moje serce

i zniszczy w nim uczucia oraz dążenia, które są Tobie przeciwne.

Spraw, abym zawsze dostrzegał dobro w każdym człowieku

i przeżył dzisiejszy dzień pod opieką Maryi,

czyniąc wszystko z Tobą i przez Ciebie w Twym Najświętszym Sercu,

na  większą chwałę Trójcy Przenajświętszej. Amen.

 

 

O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami,

którzy się do Ciebie uciekamy

i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,

a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.

Modlitwa papieża Leona XIII

 

Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce,

a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.

 Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,

a Ty wodzu niebieskich zastępów

szatana i inne duchy złe,

 które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą

mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

 

Nieustanna Nowenna

Królowej Polski

do Matki Bożej  Częstochowskiej

 

     „Jam jest Królową Polski. Jestem Matką tego narodu, który jest mi bardzo drogi, więc wstawiaj się do Mnie za nim o pomyślność  nieustannie, a Ja ci zawsze miłościwą będę.”  

                                             (słowa Maryi – Wawel, 8 maja 1610 r.)

 

Wszechmogący i miłosierny Boże, który dałeś Narodowi polskiemu  w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych, spraw łaskawie, abyśmy walcząc za życia pod Jej opieką, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Matko nasza Jasnogórska, Królowo Narodu polskiego! Ufni w Twoją matczyną dobroć i potężne wstawiennictwo u Syna Twego zanosimy do Ciebie nasze pokorne modlitwy i błagania. Polecamy Ci wszystkie nasze sprawy, zwłaszcza……………… (wymienić prośbę osobistą), nasze rodziny oraz wszystkie dzieci Narodu polskiego, żyjące w kraju i na całym świecie.

Za Twoją obecność i działanie w cudownym obrazie na Jasnej Górze, za niezliczone łaski, których hojnie udzielasz  nam  od  sześciu  wieków

– dziękujemy Ci Matko nasza Jasnogórska!

Za Twoje łaskawe królowanie nad naszym Narodem i moc, którą wspierałaś nas na przestrzeni dziejów, zwłaszcza  w  trudnych  chwilach  niewoli  i  cierpień

– dziękujemy Ci, Matko nasza Jasnogórska!

Za Twoją macierzyńską opiekę, którą otaczasz  nas, prowadząc do Syna swojego Umiłowanego, umacniając wiarę w naszych sercach, nawracając grzesznych, pocieszając chorych, smutnych i wątpiących

– dziękujemy Ci, Matko nasza Jasnogórska!

Za to, że przez zaniedbanie w wierze i obojętność religijną tak często odchodziliśmy od Boga, zapominając o Jego obecności i miłości

– przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska!

Za to, że postępowanie nasze nie zawsze było zgodne z wiarą świętą i godnością dziecka          polskiego Narodu  – za grzechy przeciwko życiu, za pijaństwo, egoizm, lekkomyślność, zazdrość,  niezgodę  społeczną  i rozwiązłość

– przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska!

Za to, że tak często, zamknięci w kręgu własnych spraw, nie widzieliśmy potrzeb braci naszych: głodnych, bezdomnych, chorych i samotnych

– przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska!

Matko z Dzieciątkiem na ręku, która poprzez swój święty obraz obecna jesteś w każdej chwili naszego życia, niosąc nam otuchę i moc w doświadczeniach, kłopotach i trudach codziennych

– wysławiamy Cię i miłujemy Ciebie.

Królowo nasza o twarzy pociętej bliznami, która  jesteś dla nas znakiem nadziei, jedności i zwycięstwa

– wysławiamy Cię i miłujemy Ciebie.

Dziewico Wspomożycielko, która pomagasz nam przezwyciężyć zło i wszelką słabość

– wysławiamy Cię i miłujemy Ciebie.

Kiedy ogarnia nas zwątpienie i pokusa niewiary

– bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

Kiedy czujemy się samotni, opuszczeni i zagrożeni

– bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

W niebezpieczeństwie ulegania grzechom

– bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

Abyś umacniała nas w wierze, dawała nam   moc odnowy życia w duchu Bożych przykazań i Ewangelii Chrystusowej

– prosimy Cię, Matko nasza Jasnogórska.

Abyś nadal królowała w naszym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym

– prosimy Cię, Matko nasza Jasnogórska.

Abyś wyjednała nam u Syna Twojego łaskę, o którą Cię w tej nowennie szczególnie błagamy

– prosimy Cię, Matko nasza Jasnogórska.


Matko Boża, Niepokalana Maryjo, Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie  w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.

Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.

Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim.

Amen.

 

 

  • Tajemnica Różańca
  • Pod Twoją obronę 
  • Apel Jasnogórski