Szlachetna Paczka od Oazowiczów 2020

Relacja do Chrystusa prowadzi nas do relacji braterskich. Jesteśmy wspólnotą, bo gromadzi nas Chrystus. Na każdym etapie życia chrześcijańskiego musi występować ten element: nie możemy wystarczyć tylko sobie, ale czujemy się odpowiedzialni. Podejmujemy zadanie w ramach odpowiedzialności, a więc jakaś diakonia w ramach wspólnoty. (…) I w związku z tym – postawa diakonijna.

Ks. F. Blachnicki

Alleluja! Drodzy Oazowicze!

Rok formacyjny „Dojrzałość w Chrystusie” stawia przed nami zadania, które musimy podjąć. W tym niełatwym czasie pandemii, ogromnego zamętu i niepokoju w ludzkich sercach i sumieniach, tym bardziej potrzeba chrześcijańskiego świadectwa miłości i miłosierdzia. Dlatego też zapraszamy Was do podjęcia konkretnych działań: Podobnie jak w latach ubiegłych organizujemy Szlachetną Paczkę od Oazowiczów naszej Diecezji.

W tym roku chcemy pomóc starszemu małżeństwu Kazimiery i Jana (oboje po 78 l.) Zbieramy pieniądze na zakup obuwia, specjalnych środków odżywczych i kuchenki gazowej lub dary rzeczowe do przekazania potrzebującym (trwała żywność, środki czystości, a także koc, kołdra, poduszka, pościel, ręczniki).

W sprawach Szlachetnej Paczki prosimy o kontakt z odpowiedzialnymi za Diakonię w naszej Diecezji: Halina i Zbigniew Grochala (zbigniew.halinka@onet.com.pl) oraz ks. Łukasz Nowosielski (diakmil.rzeszow@gmail.com). Wpłaty pieniężne można przekazywać na konto Domowego Kościoła Diecezji Rzeszowskiej nr 49 1020 4391 0000 6002 0194 6540 (nowy numer konta, inny niż rok temu) z tytułem przelewu: „Diakonia Miłosierdzia - Szlachetna Paczka 2020”. Wpłat można dokonywać do 6 grudnia br. Paczka będzie przekazana 11 grudnia.

Zachęcamy Moderatorów, Pary Animatorskie i animatorów młodzieżowych do przeprowadzenia zbiórki w swoich wspólnotach parafialnych i wśród Kręgów Rodzin i przekazania ofiar na w/w konto lub do osób odpowiedzialnych. Czas epidemii wyzwolił wiele pięknych inicjatyw pomocy osobom chorym, starszym i wykluczonym społecznie. Nie zapomnijcie o nich również teraz w tych trudnych zimowych miesiącach. W miarę możliwości wesprzyjcie działające w Waszej okolicy domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńcze, zatroszczcie się o Waszych starszych i chorych bliskich i sąsiadów. Pomoc w zakupach, dobre słowo, drobny upominek, każdy najmniejszy gest życzliwości ma ogromne znaczenie. Wierzymy, że można na Was liczyć!

Z pozdrowieniami i modlitwą

Diecezjalna Diakonia Miłosierdzia Ruchu Światło-Życie Diecezji Rzeszowskiej