W bieżącym roku pracy za formację Diakonii Modlitwy odpowiedzialni są Krystyna i Marek Rzucidłowie

MODLITWA  

jest oddechem Nowego Życia,

 wielkim przywilejem i radością Nowego Człowieka,

źródłem mocy i dziełem Ducha Świętego w nas.

(VI Krok ku dojrzałości chrześcijańskiej)

 

„Diakonia Modlitwy musi być widziana w powiązaniu z wszystkimi innymi diakoniami, bo bez modlitwy żadne z (...) zadań nie może być realizowane, ale równocześnie diakonia modlitwy ma na uwadze pogłębianie samego życia modlitwy (...)

Grupy modlitewne tak muszą być ustawione, aby widziały siebie na usługach parafii, właśnie jako diakonia, która innych prowadzi do modlitwy i sama się modli. Dlatego
w całym procesie odnowy Kościoła lokalnego diakonia modlitwy musi być widziana jako diakonia fundamentalna.”

(Ks. Franciszek Blachnicki)

Więcej ...

Intencje Diakonii Modlitwy

Modlitewnik członka diakonii.

 

Spotkanie organizowane przez diakonię modlitwy

Diakonia modlitwy zaprasza na pierwsze spotkanie w nowym roku formacji 2013/14.

Zapraszamy na 28.09.2013 r, rozpoczęcie Eucharystią o godz. 7.30 w kaplicy ss. Karmelitanek w Rzeszowie,

Spotkanie Diakonii Modlitwy 9.03.2013

W sobotę 9 marca 2013r. odbyło się trzecie w tym roku pracy spotkanie modlitewne przygotowane przez Diakonię Modlitwy Domowego Kościoła.

Przebiegało ono według stałego programu, na który składają się:

  1. Msza św.  z Jutrznią w kaplicy Sióstr Karmelitanek w Rzeszowie
  2. Przejście do salki przy kościele OO. Pijarów i skromny posiłek
  3. Spotkanie formacyjne ( konferencje i informacje przygotowane przez sprawującego duchową opiekę nad DM ks. Mieczysława Barcia, Parę Diecezjalną DK i parę odpowiedzialną za DM ).

 

Zmiana terminu spotkania Diakonii Modlitwy

Spotkanie organizowane przez Diakonię Modlitwy odbedzie się 11.05.2013. Rozpoczęcie Mszą św. o 7:30 w kaplicy ss. Karmelitanek.

Spotkanie Diakonii Modlitwy 15.12.2012

Sobota, 15 grudnia 2012 r. Drugie w tym roku pracy spotkanie Diakonii Modlitwy.

Na początek Msza św. w kaplicy Sióstr Karmelitanek. W homilii, ks. Mieczysław Barć w obrazowy sposób (wykorzystując białą szatkę chrzcielną i czarną - zniszczoną)pokazuje piękno i godność człowieka stworzonego przez Boga, skutki grzechu i działanie łaski Bożej w duszy.

Spotkanie diakonii modlitwy

Zapraszamy na spotkanie diakonii modlitwy 29.09.2012 r.

Strony

Subskrybuj RSS - d. modlitwy