Modlitewny dar dla zmarłych członków DK

Prosimy o nadsyłanie krótkich informacji o zmarłych

Droga Rodzino Domowego Kościoła Diecezji Rzeszowskiej!

Jako para odpowiedzialna za Diakonię Modlitwy, pragniemy gorąco Was zachęcić do podjęcia szczególnej modlitwy za zmarłych członków DK naszej diecezji - siostrę, brata lub kapłana opiekuna kręgu. Wiemy, że wielu z Was taką modlitwę praktykuje, zwłaszcza za osoby, z którymi było się w kręgu, rejonie czy na rekolekcjach.

Kochani, cieszymy się, że nasz Ruch się rozrasta, że stajemy się coraz większą rodziną pragnącą żyć tymi samymi wartościami. Przybywa coraz więcej kręgów również w miejscowościach, w których do tej pory ich nie było. Sami jesteśmy w Ruchu ok. 30 lat, a przecież małżonkowie w rzeszowskich kręgach DK zaczęli się formować już w 1983 roku. To niewątpliwie szmat czasu. Niestety, przy takiej liczbie nowych „Kręgowców” (co jest naturalne) nie zawsze się rozpoznajemy. Wcześniej urodzeni nie znają tych później urodzonych i odwrotnie. Czas biegnie nieubłaganie...

Ten list, ta inicjatywa zrodziła się na kanwie kilku tegorocznych pogrzebów naszych sióstr i braci. Przypuszczamy, że niektórzy z naszej diecezjalnej wspólnoty tych osób nigdy nie poznali. W Domowym Kościele zwykło się mówić, że w kręgu „czujemy się lepiej niż w rodzinie” (nie umniejszając rangi żadnej rodziny). Możemy się razem pośmiać, o wszystkim porozmawiać, wyżalić się, a co najważniejsze bez żadnych oporów poprosić o modlitwę. Na końcu zaś, odprowadzić naszych bliskich przyjaciół na wieczny odpoczynek.

I tu jest właśnie ta prośba, /nie jest to kolejne zobowiązanie/ skierowana do serca każdego uczestnika naszej domowokościołowej formacji, by w ciągu miesiąca od daty śmierci danego członka DK:

- ofiarować w jego intencji pełne uczestnictwo we Mszy św.,

- ofiarować odpust ( Komunia św. + wyrzeczenie się przywiązania do grzechu + modlitwa Ojcze nasz + Wierzę w Boga + dowolna modlitwa w intencjach Ojca św. + czyn, który ten odpust warunkuje np.: Koronka do M. B lub Różaniec przed Najświętszym Sakramentem lub 30 min czytania Pisma św. itp.)

To może okazać się największym darem i pomocą z naszej strony, dla tego zmarłego przyjaciela z rodziny kręgowej, nawet nieznanego!

W uzgodnieniu z Parą Diecezjalną, prosimy Pary Rejonowe, bądź pary małżeńskie /w porozumieniu z parą rejonową/ z macierzystego kręgu zmarłego o napisanie i przesłanie krótkiej informacji o tym zmarłym do pary diecezjalnej lub pary odpowiedzialnej za stronę internetową naszej diecezji. Pary rejonowe bardzo prosimy, aby powiadamiały o tym wszystkie kręgi w swoim rejonie w możliwie jak najszybszym czasie.

                                                           Pozdrawiamy serdecznie! Szczęść Wam Boże!

                                                                       Krystyna i Marek Rzucidłowie