DWDD filii krakowskiej w Rzepedzi - świadectwo uczestnika

Nowe wyzwania, które stawia przed nami zbliżający się rok formacyjny: WOLNI I WYZWALAJĄCY, w 40. rocznicę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka - to temat przewodni DWDD filii krakowskiej., które odbylo się 29 i 30 marca 2019 roku w Rzepedzi.

Nasz dzień wspólnoty rozpoczęliśmy piątkową kolacją, namiotem spotkania i drogą krzyżową, a sobotnie - jutrznią i mszą św., a  zakończyliśmy nieszporami i kolacją. W Namiocie Spotkania (przypowieść  o faryzeuszu i celniku, Łk18, 9-14) postawa pysznego faryzeusza i pokornego celnika  uświadomiła mi, że należąc do Domowego Kościoła  bardzo łatwo wpaść w pułapkę myślenia, iż jesteśmy lepsi od przysłowiowego celnika. Czas Wielkiego Postu to wezwanie do wewnętrznej przemiany, czas zadumy nad swoim życiem i czas na postanowienie poprawy. My jako ci, którzy jesteśmy blisko Pana Boga, nie powinniśmy nigdy z wyższością patrzeć na innych. Trzeba nam się uczyć postawy celnika.

Krucjata ma  prawdziwy sens tylko wówczas, gdy jest podejmowana z miłości  do zniewolonego (np. brata, siostry, sąsiada itp.)  Uzbrojeni w gotowość ofiary z siebie powinniśmy walczyć o wolność  zniewolonego człowieka, a także odważnie  walczyć o nową kulturę, którą mamy propagować jako członkowie DK

Po obiedzie w 8 grupach diakonijnych dzieliliśmy się możliwościami działań, jakie można podjąć wobec nowych wyzwań, o których była mowa podczas 44. Kongregacji Odpowiedzialnych. Godzina odpowiedzialności była szansą na podzielenie się konkretnymi działaniami w poszczególnych diecezjach i kierunkami działań na nowy rok. Zapadły mi w pamięci niektóre z nich:

- w kancelarii parafialnej ksiądz proponuje wesele bezalkoholowe i związane z tym specjalne błogosławieństwo dla nowożeńców

- księża, klerycy i animatorzy prowadzący rekolekcje, ORAR-y i oazy, winni być członkami Krucjaty. - własny przykład daje moc…do wyjścia z uzależnień…

- Sylwester i bale bezalkoholowe jako propagowanie zdrowego stylu życia

- wesele wesel np. w Miejscu Piastowym

- piesza pielgrzymka diecezjalna KWC np. 1 maja z Rzeszowa do Niechobrza, od trzech lat poszerzona  o nowe formy: bieg, rowery bieg z kijkami

- dążenie do wprowadzenia zakazu reklamy piwa

- informacja o KWC dla rodzin alkoholików poprzez parafie

Wszelkie inicjatywy powinny brać początek w Eucharystii i na modlitwie. Pan Jezus  jest bowiem tym, który wyzwala. Powinniśmy czerpać od Niego siłę do wyzwalania innych. On ma być na pierwszym miejscu i uczy nas, abyśmy szli do tych, którzy wyzwolenia potrzebują. Nasza postawa jako członków DK  winna być  w tej sprawie jasna, czytelna i wiodąca prym w kreowaniu nowej kultury i wizji nowego człowieka  ojca Franciszka Blachnickiego. Powinniśmy wspierać już podjęte inicjatywy i  tworzyć nowe.

Podczas pracy w grupach zastanawialiśmy się nad owocami KWC w naszych rodzinach, parafiach pracy i środowisku. Tylko ludzie wolni mogą przyczyniać się do wyzwolenia. Potrzeba nam wiary konsekwentnej, popartej modlitwą i postem, aby wzbudzić  w nas ducha służby. Uczmy się pokory i rozumienia, że to nie my, ale Pan Bóg wyzwala.

Minusem i moim wielkim rozczarowaniem był fakt, że nie było ani jednej osoby z diakonii wyzwolenia

Bogu dziękuję, że byliśmy z żoną na DWDD.

Zbyszek Młynarczyk, 37. rok w DK