Rekolekcje 2018/2019

Wszelkich informacji udzielają: Ada i Darek Sowa
 
Tel. Ada 661 45 65 45 lub Darek 603 78 64 82 (mail dsowa10@wp.pl)
 
Zaliczki w wyskości opłaty za jedną dorosłą osobę prosimy wpłacać na konto:

PBS oddział w Rzeszowie Władysława i Dariusz Sowa

60 8642 1126 3012 1146 5298 0001

z dopiskiem: zaliczka na: [Imię i nazwisko, data rekolekcji, Typ rekolekcji i stopień

Warunkiem wpisania na listę uczestników rekolekcji jest: zgłoszenie chęci uczestnictwa organizatorom, przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz wpłata zaliczki na wskazne konto.
 
W przypadku rezygnacji zaliczki nie będą zwracane, przechodzą one na fundusz rekolekcyjny.
 
UWAGA!!! Ze względu na konieczność wcześniejszego uiszczenia przedpłat za ośrodki prosimy o terminowe wpłaty zaliczek.
 

 

REKOLEKCJE DK DIECEZJI RZESZOWSKIEJ 2018/2019

 

REKOLEKCJE

MIEJSCE

TERMIN

Rekolekcje dla starszych małżeństw
„ Małżeństwo w  świetle 8 błogosławieństw”.
Ks. Lucjan Dyka
Irena i Zygmunt Dec
Zgłoszenia: 508 140 257 zygmuntdec@op.pl
Duszniki Zdrój 31.08-09.09.2018

ORAR II st.

Ks. Tomasz Rusyn - prowadzący

Zgłoszenia:

Elżbieta i Tomasz Prusiowie
tel. 607 591 502 mail etprus.rdk@gmail.com
Czarna Sędziszowska 28.12.18-1.01.2019