Plan pracy 2021/2022

Krąg                                                                                                                   PLAN PRACY DOMOWEGO KOŚCIOŁA

DIECEZJI RZESZOWSKIEJ  2021/2022

Terminy rekolekcji w zakładce Rekolekcje

WYDARZENIE

MIEJSCE

TERMIN

Diecezjalny dzień wspólnoty, rozpoczęcie roku pracy formacyjnej DK Rzeszów parafia Chrystusa Króla

04.09.2020 09:30

Podsumowanie roku pracy DK Częstochowa 10-11.09.2021
Dzień skupienia animatorów kręgów Rzeszów Seminarium 18.09.2021 9:00
Krąg diecezjalny #1 Czarna Sędz. 20.09.2021
40 Pielgrzymka KWC Niepokalanów 25-26.09.2021
Msza św. za rejon I Rzeszów parafia Chrystusa Króla 05.10.2021 18:00
Spotkanie Diakonii Modlitwy

Msza u Karmelitanek

Spotkanie u Pijarów

23.10.2021 7:30
Msza św. za rejon II Rzeszów parafia Chrystusa Króla 02.11.2021 18:00
Msza za zmarłych członków DK Czarna Sędz. 07.11.2021 15:00
Niepodległościowy Bal Trzeźwości i Radości   10.11.2021

DWDD

Tarnów 19-22.11.2021
Krąg diecezjalny #2 Czarna Sędz. 29.11.2021
Msza św. za rejon III Rzeszów parafia Chrystusa Króla 07.12.2021 18:00
Spotkanie Diakonii Modlitwy

Msza u Karmelitanek

Spotkanie u Pijarów

11.12.2021 7:30
Msza św. za rejon IV Rzeszów parafia Chrystusa Króla 04.01.2022 18:00
Opłatek diecezjalny Tabor 09.01.2022
Opłatek krajowy   21-23.01.2022
Msza św. za rejon V Rzeszów parafia Chrystusa Króla 01.02.2022 18:00
Niedziela świadectw KWC parafie 27.02.2022
Kongregacja odpowiedzialnych Częstochowa 25-27.02.2022
Krąg diecezjalny #3 Czarna Sędz. 07.03.2022
Msza św. za rejon VI Rzeszów parafia Chrystusa Króla 01.03.2022 18:00
DWDD   25-27.03.2022
Msza św. za rejon VII Rzeszów parafia Chrystusa Króla 05.04.2022 18:00

IV Bieg Trzeźwości im. ks. F.Blachnickiego

Pielgrzymka KWC

Niechobrz 1.05.2022

Msza św. za rejon VIII

Rzeszów parafia Chrystusa Króla 10.05.2022 18:00
Pielgrzymka DK do Kalisza Kalisz 14.05.2022
Kongres KWC Rzeszów 20-21.05.2022
Krąg diecezjalny #4 Czarna Sędz. 23.05.2022
COM Krościenko nad Dunajcem 03-05.06.2022
Msza św. za diakonie Rzeszów parafia Chrystusa Króla 07.06.2022 18:00
Zakończenie roku   19.06.2022
Niedziela świadectw KWC parafie 31.07.2022