Zbiórka na stypendia papieskie

14.10.2012 Rzeszów

Z OKAZJI DNIA PAPIESKIEGO 2012
PROWADZONA JEST ZBIÓRKA PAPIESKA
NA STYPENDIA PAPIESKIE
(zadbajmy o fundusze na papieski program stypendialny)

 

W SAM DZIEŃ PAPIESKI (14 X 2012 r.)
PROWADZONA JEST ZBIÓRKA KOŚCIELNA
.

Oto treść informacji przekazana do parafii w diecezji rzeszowskiej
(w komunikatach kurialnych 7 X 2012 r.)

W Dzień Papieski (14 X 2012) organizujemy zbiórkę do puszek na stypendia papieskie. Materiały zostały przekazane do parafii przez kolportera. Zebrane pieniądze w parafiach rzeszowskich i okolicy będą przyjmowane 14 X 2012 r. w Biurze Obsługi Dnia Papieskiego 2012 w Rzeszowie (Kurii Diecezjalna, ul. Zamkowa 4, w godz. 12.00 – 21.00). Wraz z pieniędzmi należy złożyć protokół. Tych, którzy z racji odległości nie będą mogli złożyć pieniędzy w Biurze Obsługi DP 2012, prosi się o informację o zebranej kwocie zaraz po zakończeniu kwesty w parafii: 17 - 852 44 19 lub 602 – 66 76 94 (TELEFON lub SMS). Ofiary ze zbiórki wpłacamy na konto Diecezji Rzeszowskiej nr 56 1020 4391 0000 6202 0078 3092 (tytułem: darowizna DP 2012).

 

NIEZALEŻNIE od zbiórki kościelnej prowadzona jest
ZBIÓRKA PUBLICZNA (poza terenem kościelnym).
Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia"
otrzymała zgodę na prowadzenie tej zbiórki

w dniach 12-22 X 2012 r.

W diecezji rzeszowskiej pełnomocnikami ds. zbiórki publicznej są:

Jan Ślączka: jan.slaczka@gmail.com / 791 – 252 402
 Martyna Zapał: martyna.zapal@dzielo.pl / 889 – 816 258

 

PEŁNOMOCNICY:

- prowadzą nabór do grona wolontariuszy papieskich (przede wszystkim w szkołach)

- wydają wolontariuszom materiały, identyfikatory i puszki

- wyznaczają miejsca kwestowania

- prowadzą pełną dokumentację kwesty

 

WYDAWANIE MATERIAŁÓW NA ZBIÓRKĘ PUBLICZNĄ zgodnie ze szczegółowymi  ustaleniami z wolontariuszami papieskimi.

Punktem odniesienia dla kwestujących w dniach 12-14 X 2012 r. jest Biuro Obsługi Dnia Papieskiego 2012 (ul. Zamkowa 4 – budynek Kurii Diecezjalnej)

 

WAŻNE STRONY:

www.zywekamienie.pl i www.facebook.com.pl/dprzeszow2012

www.dzielo.pl

 

WYŚLIJ SMS:
hasło POMOC na nr 7250
(2,5 zł)