Synod - pytania synodalne

3 grudnia 2021

9 października 2021 r. Ojciec Święty Franciszek otworzył w Rzymie XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat: “W STRONĘ KOŚCIOŁA SYNODALNEGO – KOMUNIA, UCZESTNICTWO, MISJA”.

Wszyscy jesteśmy zaproszeni do udziału w tym wydarzeniu.  Papież chce wyznaczyć drogę, którą powinni iść nie tylko duchowni, ale wszyscy ochrzczeni. Mamy wspólnie odkrywać
i rozeznawać, co jest dobre dla Kościoła.

W tym celu przygotowane zostały pytania, które Wam przesyłamy. Prosimy o włączenie się w tę ważną dla nas wszystkich, jako członków Kościoła sprawę. Odpowiedzi mogą być wyrażeniem opinii zarówno osoby indywidualnej, jak i wspólnej małżonków, bądź też przedyskutowane i sformułowane przez grupę (np. krąg).

 

Prośmy Ducha Świętego, aby oświecał nasz umysł, kierował myślami i działaniami.

 

Prosimy o realizację zgodnie z poniższą instrukcją:

 • pytania przygotowane są w oparciu o Vademecum synodalne,
 • dialog synodalny, to również konsultacje, rozmowy, zbieranie opinii, które będą stanowić odpowiedzi na synodalne zagadnienia i pytania,
 • zachęcamy do szczerego i otwartego dzielenia się swoimi doświadczeniami z życia,
 • każda odpowiedź jest ważna, opinia potrzebna: „jaki jest nasz Kościół, który wszyscy tworzymy”,
 • można odpowiedzieć na wszystkie lub wybrane pytania,
 • odpowiedzi na pytania synodalne są anonimowe, niech będą proste, krótkie – od pauzy, konkretne, szczere,
 • czas realizacji – przesyłanie odpowiedzi: do 3 grudnia 2021 r.
 • odpowiedzi będą podstawą przygotowania syntezy – spójnej formy całości
 • odpowiedzi będą przekazane diecezjalnemu Koordynatorowi Synodalnemu

 

Szczegółowe informacje dotyczące Synodu znajdują się na specjalnie utworzonej stronie: www.synodrzeszow.pl

 

Prosimy o rozesłanie pytań synodalnych do swoich środowisk (rodzina, wspólnota, znajomi, kręgi itd.)

 

Odpowiedzi można

 • rejestrować elektronicznie na udostępnionej ankiecie: formularz
 • notując odpowiedzi w edytorze tekstu (sposób udzielania odpowiedzi: Pytanie 1a…, Pytanie 1b…, Pytanie 6a…, Pytanie 6b…, itd. ) i przesyłając na adres mailowy kimrz1608@gmail.com
 • w dowolny inny sposób robiąc zdjęcie odpowiedzi i przesłanie mailowo lub telefonicznie do koordynatorów.

 

Krystyna i Marek Rzucidło

 

 

Treść pytań w załączniku.