Msze św. za śp.ks. Zbigniewa Czuchrę i śp. Elę Kopytko

Zapraszamy 10 maja (piątek) do kościoła Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie na Mszę św. za duszę śp. ks. Zbigniewa Czuchry, w latach 70.twórcę oazy młodzieżowej w tej parafii, byłego moderatora rejonowego Domowego Kościoła rejonu MB Saletyńskiej (w 4. rocznicę śmierci), natomiast 20 maja (poniedziałek) - na Mszę św. za duszę śp. Eli Kopytko z kręgu nr 1 działającego przy tej parafii (wi 3. rocznicęy śmierci). Obie Msze św. o godz. 17. Zapraszamy na nie członków DK z rejonu MB Saletyńskiej, jak również z innych rejonów.

Renia i Jarek Kwiatkowscy