Dzień Patronalny Domowego Kościoła

27 grudnia 2020
Drogie rodziny Domowego Kościoła
 
W dniu 27.12.2020 obchodzimy Niedzielę Świętej Rodziny, dzień patronalny Domowego Kościoła. Jak co roku zachęcamy do zaakcentowania obecności Domowego Kościoła w macierzystych parafiach poprzez zorganizowanie Mszy Św. w intencjach DK lub włączenie się w obsługę podczas Mszy św. parafialnych. Poproście swoich kapłanów moderatorów, aby we wprowadzeniu do Mszy św. pojawiło się parę zdań nt. Domowego Kościoła.
 
Módlmy się wspólnie o dobry wybór nowej Pary Krajowej, za chorych członków DK, o wierność zobowiązaniom w czasie pandemii w kręgach.
 
Alicja i Krzysztof Romaszuk