100-lecie urodzin ks.F.Blachnickiego

„Być dojrzałym w sensie chrześcijańskim, znaczy w każdej sytuacji życiowej, w każdym momencie, w każdym okresie swojego życia żyć zgodnie z wolą Bożą.”
 

ks. Franciszek Blachnicki

 


Drogie Rodziny Domowego Kościoła!

 

24 marca 2021 mija sto lat od dnia narodzin ks. Franciszka Blachnickiego, który jest ojcem duchowym dla Ruchu Światło-Życie, Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i dla związanych z ru­chem wspólnot życia kon­sekro­wanego: żeńskiej - Wspólnoty Niepokalanej Matki Koś­cio­ła i męskiej - Wspólnoty Chry­stusa Sługi.