Zachęta do uczestnictwa w sesji

17-22 stycznia 2017 Czarna Sędziszowska

"Postawa diakonijna jest owocem formacji w DK i dowodem na to, że przebiega ona prawidłowo. Kto chce iść za Chrystusem-Sługą, winien Go naśladować. Chrystus-Sługa, Ten, który nie przyszedł po to, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać siebie na okup za wielu – oto nasz wzór, nasz ideał. To On uzdalnia nas i napełnia odwagą do tego, by jako styl naszego życia obrać służbę żonie, mężowi, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu, współpracownikom, braciom i siostrom we wspólnocie.
Małżonkowie podejmują diakonię = służbę na rzecz bliźniego, wspólnoty i Kościoła, pomagając np. przy powstawaniu nowych kręgów, pilotując nowe kręgi, prowadząc rekolekcje DK, angażując się w diakonie specjalistyczne, podejmując odpowiedzialność za rejon, diecezję, filię, kraj.

W duchu rozpoczynającego się roku liturgicznego „Idźcie i głoście” zachęcamy bardzo gorąco do uczestnictwa w najbliższej sesji o pilotowaniu kręgów (17-22.01.2017 Czarna Sędziszowska)."

Ela i Tomek Prusiowie