List kręgu centralnego 2021/22

Znać, akceptować i być wiernym „Zasadom Domowego Kościoła”

List kręgu centralnego DK na rok formacyjny 2021/2022 do wszystkich, którzy tworzą wspólnotę Domowego Kościoła, poświęcony jest zatwierdzonym 11.06.2021 zmienionym „Zasadom Domowego Kościoła”.  

 

Treść zasad dostępna jest na stronie dk.oaza.pl.