Myśl św. Jana Pawła II o rodzinie nadal aktualna. Ogólnopolska pielgrzymka Domowego Kościoła do Kalisza

Ok. dwa tysiące osób z całej Polski wzięło udział w XXII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodzin Domowego Kościoła do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Tegoroczne pielgrzymowanie odbyło się w dniu 99. urodzin św. Jana Pawła II i w 40. rocznicę zawołania papieskiego „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”.

Po kilkugodzinnej podroży stanęliśmy przed Bazyliką Sanktuarium,  by  pokłonić się świętemu patronowi rodzin i Domowego Kościoła. Pogoda dopisała. Cieszyliśmy się ciepłem i słońcem, a przede wszystkim tym, że  wśród licznej rzeszy pielgrzymów z różnych diecezji  spotykaliśmy znajomych. Witaliśmy się i wspominaliśmy  wspólnie przeżyte rekolekcje. W parku  przy Bazylice zajmowaliśmy miejsca, by już po chwili  przyłączyć się do wspólnego wychwalania Pana śpiewem.

Podczas pielgrzymki ks. Krzysztof Łapiński, krajowy moderator  Domowego Kościoła, przygotował dla nas konferencję „Aktualizacja myśli Jana Pawła II do rodzin” . Ksiądz moderator przypomniał słowa Adhortacji Apostolskiej o Zadaniach Rodziny Chrześcijańskiej w Świecie Współczesnym FAMILIARIS CONSORTIO.
Jan Paweł II napisał  „Rodzina winna stać się tym, czym jest ze swej natury .W zamyśle Boga Stworzyciela i Odkupiciela rodzina odkrywa nie tylko swoją „tożsamość”, to czym „jest”, ale również swoje „posłannictwo”, to, co może i powinna „czynić”. Zadania, które z powołania Bożego ma wypełniać w historii, wypływają z samej jej istoty i ukazują jej dynamiczny i egzystencjalny rozwój. Każda rodzina odkrywa i znajduje w sobie samej nie dające się stłumić wezwanie, które jednocześnie określa jej godność i odpowiedzialność: rodzino, „stań się” tym, czym „jesteś”!”

Moderator krajowy Domowego Kościoła przypomniał cztery podstawowe zadania rodziny: 
1. tworzenie wspólnoty osób, 
2. służba życiu, 
3. udział w rozwoju społeczeństwa, 
4. uczestnictwo w życiu i posłannictwie Kościoła. 

Według  FAMILIARIS CONSORTIO, „Rodzina, założona i ożywiana przez miłość, jest wspólnotą osób: mężczyzny i kobiety jako małżonków, rodziców, dzieci i krewnych. Pierwszym jej zadaniem jest wierne przeżywanie rzeczywistości komunii w ciągłym działaniu na rzecz rozwijania  prawdziwej wspólnoty osób. 
Wewnętrzną zasadą, trwałą mocą i celem ostatecznym tego zadania jest miłość: tak jak bez miłości rodzina nie jest wspólnotą osób, tak samo bez miłości nie może ona żyć, wzrastać i doskonalić się jako wspólnota osób. 
Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa”. 

Ksiądz moderator przypomniał  też inne słowa Jana Pawła II:  „ Podstawowym obowiązkiem Kościoła jest potwierdzanie z mocą nauki o nierozerwalności małżeństwa”, a także „Kościół opowiada się za życiem ” .  „Rodzina — pierwszą i żywotną komórką społeczeństwa” - to kolejne słowa Jana Pawła II, przy których zatrzymał się ksiądz Krzysztof Łapiński.  „Ponieważ Stwórca wszechrzeczy ustanowił związek małżeński początkiem i podstawą społeczności ludzkiej”, rodzina stała się „pierwszą i żywotną komórką społeczeństwa. W ten sposób na mocy swej natury i powołania, daleka od zamknięcia się w sobie, rodzina otwiera się na inne rodziny i na społeczeństwo, podejmując swoje zadanie społeczne”. 
Myśli Jana Pawła II zapisane w  FAMILIARIS CONSORTIO i przypomniane przez ks. Krzysztofa Łapińskiego zachwyciły nas. Znamy je z nauki kościoła, a mimo to, były jak „ożywczy podmuch wiatru”.

Po konferencji przyszedł czas świadectw.  Dwie pary małżeńskie z diecezji szczecińskiej dzieliły się  doświadczeniami pracy nad  samym  sobą, pokonywania własnego egoizmu, powierzenia się Panu Bogu, a także zaangażowania  w Domowy Kościół. Nie pamiętam ich imion, ale nie zapomnę zapału, z jakim mówili o Świętej Wierze, miłości do współmałżonków i dzieci.

Przed Eucharystią i przygotowaniami do niej mieliśmy czas dla siostry i brata. Plac przed Bazyliką wypełnił się tłumem zgłodniałych pielgrzymów, na których czekał już gorący żurek z kiełbasą i świeży chleb. Smakowało bardzo. Tak dobrego żurku jeszcze nie jadłam.

Eucharystii przewodniczył bp Krzysztof Włodarczyk, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie . W homilii zwrócił się do małżonków, by  na nowo odkrywali  znaczenie miłości ofiarnej i przywoływali Ducha Świętego, który buduje jedność i miłość.
Hierarcha przestrzegał przed  egoizmem, który jest zagrożeniem  wspólnoty rodzinnej. – Rodzina jako wspólnota osób domaga się zachowania postawy ofiary, która zakłada często rezygnację z siebie na rzecz drugiej osoby. Codzienne zmaganie się z własnym egoizmem jest koniecznym warunkiem, aby rodzina była rzeczywistą jednością osób – podkreślił biskup Włodarczyk. 
Prosił wiernych, aby od Ducha Świętego uczyli się  miłości gotowej do poświęceń.
Po Mszy św. biskupi, kapłani i przedstawiciele Domowego Kościoła  udali się do Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa. Tam para krajowa DK Katarzyna i Paweł Maciejewscy z archidiecezji poznańskiej  zawierzyli   świętemu patronowi wszystkie małżeństwa i rodziny oraz Domowy Kościół.

Są miejsca, do których chce się wracać. Jednym z nich jest  Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Spraw Panie Boże,  byśmy za rok pielgrzymowali tam znowu.

Anna Leśniewska

Fot. Marek Leśniewski (więcej zdjęć w fotogalerii)