Alicja i Krzysztof Romaszukowie nową parą diecezjalną!

Biskup rzeszowski Jan Wątroba zdecydował, że nową parą diecezjalną Domowego Kościoła diecezji rzeszowskiej będą Alicja i Krzysztof Romaszukowie z Rzeszowa. Ksiądz biskup wskazał ich spośród trzech par wyłonionych przez krąg diecezjalny, którego spotkanie odbyło się 13 maja w Domu Diecezjalnym „Tabor”.

Alicja i Krzysztof rozpoczną swoją posługę w połowie września, kiedy to na spotkaniu krajowym Domowego Kościoła w Rzeszowie obowiązki przekaże im dotychczasowa para diecezjalna – Adzia i Darek Sowowie.

 W kręgu diecezjalnym i w wyborach nowej pary diecezjalnej wzięły udział wszystkie pary rejonowe naszej diecezji, obecna para diecezjalna, para filialna filii krakowskiej Iwona i Andrzej Bernachowie, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie ks. Tomasz Rusyn oraz moderator diecezjalny Domowego Kościoła ks. Jan Kobak. Wybory prowadził ks. Jan, liczeniem głosów zajęli się para filialna i ks. Tomasz. W głosowaniu wzięły udział pary rejonowe i para diecezjalna. Gotowość do pełnienia posługi wyraziły cztery małżeństwa: (w kolejności alfabetycznej) Helena i Jerzy Biernaccy, Anna i Zbigniew Młynarczykowie, Alicja i Krzysztof Romaszukowie oraz Jadwiga i Stanisław Soplowie.

Wszystkim parom, które wyraziły zgodę na kandydowanie, para diecezjalna dziękuje za gotowość do podjęcia posługi i odpowiedzialności za Domowy Kościół diecezji rzeszowskiej. Jednocześnie prosi wszystkich członków DK o modlitwę w intencji bogatych owoców posługi Ali i Krzysztofa.

JK