Co zostawimy po sobie dla następnych pokoleń

Jesienne DWDD w „Taborze” o ekologii integralnej

„Elementy ekologii integralnej w formacji Ruchu Światło-Życie”, przygotowane przez moderatora generalnego, ks. Marka Sędka, były tematem przewodnim Dnia Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD) filii krakowskiej Ruchu, obejmującej diecezje: kielecką, tarnowską, krakowską, przemyską i rzeszowską. W spotkaniu uczestniczyliśmy w sobotę 23 listopada 2019 r. w Domu Diecezjalnym „Tabor” w Rzeszowie.

Gospodarzem wydarzenia był moderator diecezjalny Ruchu, ks. Tomasz Rusyn. „Z radością” przywitał on członków Ruchu, którzy przyjechali z każdej diecezji należącej do naszej filii. Tematem przewodnim spotkania były „Elementy ekologii integralnej w formacji Ruchu Światło-Życie” przygotowane przez moderatora generalnego, ks. Marka Sędka.

Wprowadzenia w  temat dokonał ks. Jan Kobak – moderator Domowego Kościoła naszej diecezji. Przybliżył nam przesłanie ekologiczne papieża Franciszka zawarte w encyklice „Laudato si’”, w której  Ojciec Święty wzywa nas, chrześcijan, do „nawrócenia ekologicznego, co wiąże się z rozwijaniem wszystkich konsekwencji spotkania z Jezusem w relacjach z otaczającym światem”. Nasz Ruch nie może być obojętny wobec poruszanych zagadnień ekologicznych oraz ich znaczenia dla całokształtu formacji chrześcijańskiej. Trzeba tylko pamiętać, że człowiek jako „korona stworzeń” stoi w centrum świata i jest odpowiedzialny za Boże dzieło stworzenia, a główną przyczyną obserwowanego kryzysu ekologicznego jest nieład ludzkiego serca. Nasze nawrócenie ekologiczne powinno więc obejmować:

- całościową refleksję nad odpowiedzialnością człowieka za Boże dzieło stworzenia,

- porzucenie „kultury konsumpcyjnej” czy wręcz „obsesji na tle konsumpcyjnego stylu życia”, przejawiającej się m.in. w logice „użyj i wyrzuć”, która wynika z faktu „nieuporządkowanego pragnienia konsumowania więcej niż faktycznie potrzeba”,

- stwierdzenie, że przemoc, jaka istnieje w ludzkich sercach zranionych grzechem, wyraża się również w objawach choroby jaką dostrzegamy w glebie, wodzie, powietrzu i istotach żywych.

Tematy te omawialiśmy następnie w czasie spotkań w grupach. Zastanawialiśmy się, jak praktycznie je realizować w czasie „wyprawy otwartych oczu” na młodzieżowej oazie rekolekcyjnej i w czasie „czasu dla rodziny” na rekolekcjach Domowego Kościoła.

Uroczystej Eucharystii w południe przewodniczył ks. biskup ordynariusz Jan Wątroba, który przypomniał, że postawa diakonijna upodabnia nas do Chrystusa, który sam jest wzorem sługi.

Po obiedzie odbyła się Godzina Odpowiedzialności – najpierw w diakoniach i w kręgu filialnym, a potem wspólnie podsumowaliśmy spotkania w grupach i wysłuchaliśmy komunikatów ks. moderatora.

Temat zaproponowany na tegoroczny jesienny DWDD okazał się bardzo interesujący. Z głowami pełnymi nowych myśli wróciliśmy do naszej rodziny i wspólnoty kręgowej, by razem szukać odpowiedzi na pytanie, które kilkakrotnie wybrzmiało w czasie sobotniego spotkania: „Jak żyję? I co zostawię po sobie dla następnych pokoleń?”

Do zobaczenia na wiosennym Dniu Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych w diecezji tarnowskiej!

Małgorzata i Artur Berłowscy

Diakonia Życia

Zdjęcia z DWDD zobacz w fotogalerii.