Bóg nie marnuje okazji, by powiedzieć, że nas kocha

Świadectwo z dnia skupienia animatorów kręgów
Niedzielny dzień skupienia (27 października) to był dla nas piękny i błogosławiony czas. Szczególną uwagę zwróciliśmy na przypomnienie istoty Namiotu Spotkania. Cokolwiek jeszcze w życiu przeżyjemy, cokolwiek nas spotka, we wszystkim musimy dopatrywać się obecności Boga oraz szukać Jego mądrości. Bóg nie marnuje żadnej okazji, żeby powiedzieć każdemu z nas: Kocham Cię! On nigdy nas nie zawiedzie, po prostu ufajmy Mu.
 
Marta i Olek
Fot. Marek Leśniewski