Międzynarodowa Konferencja z okazji Dnia Świętości Życia i Narodowego Dnia Życia

25.03.2013 r. - Lublin

Międzynarodowa Konferencja z okazji Dnia Świętości Życia i Narodowego Dnia Życia

 

Ochrona życia i zdrowia dzieci w okresie prekoncepcyjnym, pre- i postnatalnym - Lublin, 25 marca 2013 roku

 

Więcej informacji na stronie: